Welkom bij The Circle of Packaging

Bij ons kan u als professional of als particulier terecht voor het totaalbeheer van uw verpakkingsmaterialen, reststromen en afgedankte goederen.

The Circle of Packaging

The Circle of Packaging wil onder het motto “ Buy local, Recycle local “ het circulaire karakter van verpakkingsmaterialen helpen verbeteren door in te zetten op drie belangrijke pijlers :

Verpakkingsmaterialen inzetten met een zo laag mogelijke ecologische footprint
Verpakkingsmaterialen een tweede, derde, vierde, … leven geven
Het recyclage proces en het inzamel proces zo efficiënt en zo lokaal mogelijk houden

Daarnaast willen we ook mensen die de kennis of de middelen niet hebben om doeltreffend te recycleren een handje helpen door middel van :

Recyclage aan huis
Een recyclage plan opstellen
Opruimingsacties

Ons aanbod is Packaging & Recycling

PACK4EVER = Duurzame verpakkingen zoals paletten, kratten, containers, ...

ROLL-OUT = Containerverhuur

SORT-OUT = Triage van uw palletpark

RECYTOOL = Machines om afval te verwerken : compacteren, verkleinen, ... met als doel de grondstof te hergebruiken

RECYPLAN = Advies op maat voor de organisatie en verwerking van uw reststromen

TRUC-RECUP = Recycling aan huis, zowel voor professionelen als voor particulieren

CLEANROOM = Opruiming van magazijn, zolder, kelder, ...

Circulaire factoren

lange levensduur

gemakkelijk te recycleren.

licht gewicht = goedkoper in transport

lokale productie = weinig afgelegde kilometers tot bij de klant

lokale inzameling en recycling